• אפרת דבוש נאור

עקרונות לעבודה בטוחה ומיטיבה עם טראומה


20 הכללים הבאים מהווים את מסמך אבני היסוד של ההכשרה שלנו ובדרכם התמציתית הם מהווים חלק ניכר מהידע אותו אנו מבקשות להנחיל בהכשרה. גם כעמדה ועיקרון תיאורטי וגם כהלכה למעשה.

הם מבוססים על עשרה כללים לעבודה בטוחה עם טראומה אותם ערכה בבט רוטשילד בספרה the body remembers. הכרתי אותם במהלך ההכשרה הגוף זוכר בהנחיית רות בן אשר ומאז הם מלווים את דרכי. 1. עשו כמיטב יכולתכם להיטיב ולא לפגוע.

2. לפני הכל בססו את הביטחון של המטופל בחדר הטיפולים ומחוצה לו.

3.בססו קשר טוב, חוזה וברית טיפולית לפני הפניה לעבודה עם חומרים טראומטיים.

4. בססו את היכולת לעצור "לשים ברקס" לפני שלוחצים על דוושת הגז.

5. זהו את המשאבים הפנימים והחיצוניים של המטופל והשתמשו בהם להעצמתו.

6. התייחסו להגנות כאל משאבים ואסטרטגיות התמודדות, אף פעם אל תיפטרו מהם, במקום נסו להרחיב את המשאבים וליצר דרכי התמודדות נוספות וגמישות יותר.

7. התאימו את השפה באופן שתסיר אחריות מן הנפגע. למשל, במקום לומר חסימה או התנגדות השתמשו במושג שמירה עצמית.

8. התייחסו אל המערכת הטראומטית כאל סיר לחץ ותשאפו באופן מתמיד לויסות, איזון ושיווי משקל אל מול תנועות מכווננות קטרזיס, שחרור וחשיפה.

9. הקנו תשומת לב מיוחדת לנושא גבולות בטיפול ולנושאים הנוגעים לאתיקה.

10. התאימו את הטיפול אל המטופל במקום לצפות שהוא יתאים את עצמו לשיטה או טכניקה מסוימת. יתכן שהדבר ידרוש מכם להרחיב את ארגז הכלים שלכם.

11. התייחסו תמיד אל המטופל כאל בעל הידע וכמחולל הריפוי. העניקו לו שליטה ואוטונומיה בתהליך הטיפולי.

12. רכשו ידע רב ועדכני ככל הניתן בנוגע לטראומה נפשית. זה יפחית את הסיכוי שלכם לטעות וגם יאפשר טווח פעולה קליני רחב יותר.

13. שימו לב למאפיינים הייחודיים של כל מטופל, לעולם אל תצפו לאותה התגובה בשני מטופלים שונים. הימנעו מלהאשים את המטופל אי התאמה לטכניקה או בכישלון של הטיפול.

14. הנהיגו שקיפות מלאה בנוגע לתהליך הטיפולי. הסבירו תמיד מראש מה הולך לקרות.

15. הסכימו להניח בצד את הטכניקה הטיפולית בעת הצורך והיו עם המטופל בנוכחות, בהקשבה ובשיחה לפי צרכיו.

16. פסיכואדיוקישן - העניקו למטופלים באופן תדיר הסברים אודות המערכת הטראומטית, מופעיה השונים ועקרונות הרפוי וההחלמה.

17. החליפו פרשנות בהדהוד ואפשרו לפרשנויות חדשות לנבוע מן המטופל.

18. הימנעו ככל האפשר מהטלת ספק ומהאשמת הקורבן. במקביל נהגו באי-נטרליות ובגישה אוהדת ומתקפת בנוגע לנושאים הנוגעים בפגיעה של המטופל.

19. כשאתם חשים שאתם מאבדים כיוון בעבודה הטיפולית חיזרו תמיד למחוות אנושיות פשוטות.

20. נהגו בשמירה עצמית, צניעות ובאחריות - - דאגו לעבוד כשאתם מוסתים בעצמכם. במידה ולא, עצרו את העבודה ודאגו לכך - אל תיכנסו לעבודה כשאשר אתם לא בטוחים ביכולת שלכם - היו ערים להשפעות של טראומה משנית ודאגו לטיפול אישי - פנו להדרכה ממוקדת לטראומה באופן רציף ובעת הצורך סביב נושאים ממוקדים - הפנו בעת הצורך לגורמי טיפול משלימ


41 views0 comments