top of page
דרכי לימוד
watermark_2 (1).png

תרגול כלים והדרכות
בכדי שנוכל להתאים את דרכי הטיפול, הלכה למעשה, נשאף להרחיב את ארגז הכלים שלנו ולהגמיש את המודלים אתם אנו עובדים. נקדיש זמן לתרגול מיומנויות חדשות, לדיונים מעשיים ולהדרכה מקצועית. 

watermark_2 (1).png

תיאוריה ולימוד פורמלי
בעבודה עם טראומה מודעות וידע הם נכס יקר ערך.
בהכשרה נקרא, נחקור וניחשף למקורות ידע עדכניים וחשובים.
במקביל נבסס שפה ומושגים בעזרתם נוכל להתמצא בטקסטים, הדרכות ועוד.

watermark_2 (1).png

חוויה ותהליך אישי
מתוך ההבנה כי חלק משמעותי מלמידה עובר דרך המפגש האישי הגופני והרגשי עם תכני הלימוד, ההכשרה משלבת התנסות תהליכית אישית. נעבוד בכלים של מדיטציה, תנועה, מגע ויצירה.

bottom of page