סילבוס ההכשרה

היסטוריה ומהי טראומה?


כל מיני דברים שאני יכולה לכתוה

בסיס בטוח - לטיפול אינטגרטיבי בטראומה

אפרת דבוש נאור - 052-4711149

אפרת רפפורט - 054-7454947

efratnaor2@gmail.com