top of page
IMG-3.jpg

בָּסִיס בָּטוּחַ

מרחב התפתחות ולימודים
למקצועות הטיפול

בסיס בטוח הוקמה מתוך הכוונה להוות מרחב ללמידה ולהתפתחות אישית, למקצועות הטיפול והליווי. בתוך כך להעניק ידע וכלים, אשר בכוחם להעמיק ולהרחיב את המיכל הרגשי בעבודה הטיפולית, ולתמוך ביכולת להיות בנוכחות מבוססת חיוניות, חופש ויצירתיות בעשייה הטיפולית - ובפרט במפגש התדיר עם טראומה, משברים וקושי נפשי ורוחני.

בלב העשייה נמצאת תכנית ההכשרה "בסיס בטוח לטיפול אינטגרטיבי בטראומה" אשר שמה לה למטרה לקדם ולהנגיש רגישות ומודעות לעבודה עם טראומה ונושאים משיקים הנוגעים להתקשרות, הברית הטיפולית, גבולות, הסכמה ועוד.

תוכניות לימוד קרובות

בסיס בטוח. מונח השאול מתיאוריות התקשרות והפסיכולוגיה ההתפתחותית, המתאר מצב בו דמויות התקשרות, אופן הטיפול שלהם והקשר אתם, מבססים תחושת שייכות וביטחון מיטבי. אלו מאפשרים לילד (ולאדם) להתפנות לחקירה, צמיחה אישית והתפתחות. 

בוגרות המחזורים הקודמים משתפות

"כמיילדת, כמטפלת במגע, אני פוגשת את הטראומה כשהיא באה לידי ביטוי באופן גלוי ובאופן סמוי. במהלך הקורס הרגשתי שאפרת הלכה בשדה הטראומה ומתוך המוני פרחים וירק היא קטפה בדיוק את הפרחים היפים והחשובים, איגדה אותם לזר ופשוט הגישה לנו. כל שנותר לנו היה להסתכל פנימה, לחוות, לקרוא, להקשיב ולהפנים לאט לאט מה שאפשר."

WhatsApp Image 2022-07-26 at 11_edited.jpg

תמי טסלר 
מיילדת ומטפלת מגע

נתיבי עשייה נוספים:

  • סדנאות יום והרצאות במסגרות לימוד שונות ומוסדות חיצוניים.

  • מפגשי הדרכה פרטניים וקבוצתיים.

  • מפגשים בנושאים שונים לקהילת הבוגרים.

  • הרצאות און ליין עם מגוון מרצות מבית ומחוץ.

ערכים ועקרונות ליבה:

  • הנגשה לפרקטיקות טיפוליות מבוססות גוף.

  • טיפול מודע חברתית, אקולוגית, פוליטית ומגדרית. 

  • מודל מצמצם היררכיה ומודעות ליחסי כוחות. 

  • דגש על הקשר הבין אישי והברית הטיפולית.

  • שמירה עצמית ומניעת שחיקה בעבודה הטיפולית. 

bottom of page